Dr. von Bassermann-Jordan - היקב של משפחת בסרמן יורדן, הוקם בשנת 1800 לערך, באזור פפאלץ. היקב מתמחה ביצור יינות ריזלינג ואחרים מהרמה המעולה ביותר. המשפחה, שמנהלת את האחוזה והיקב עד היום, הייתה פעילה מאד בגיבוש התקנות והכללים של ייצור היין בגרמניה.