נגרו אמארו 2016
פרימיטיבו 2015
קסטלו מונאצ'י פילונה פרימיטיבו 2010
קליסאנו ברולו 2008