סוורטלנד קווה ברוט NV- יין נתזים יבש
ביירסקלוף פינוטז' רוזה ברוט 2008