קסטלו מונאצ'י - יקב מודרני המעבד כרמים בשטח של כ-2,000 דונם. היקב נמצא באיזור סלנטו, פוליה. ביקב מגדלים מספר זנים המתאימים לטרואר המקומי. היקב משלב את מסורת ייצור היין האופייני לאיזור ועושה זאת בשיטות מודרניות. היקב מייצא מתוצרתו בכל רחבי העולם.