מדיניות הפרטיות שלנו

 

חברת קיפיס  מבקשת להבהיר במסמך זה את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים.

החברה מקבלת ממך פרטי מידע אישי כגון שם, כתובת מייל ומספר טלפון, אשר נועדו לצורך מסירת המידע אותו ביקשת ו/או לצורך יצירת קשר עמך. 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המידע שמסרת והמידע שנאסף על פעילותך  באתר,  ככל שהם מזהים אותך אישית, אלא בנסיבות המפורטות בסעיף 5, ואך ורק בכפוף למטרות  המפורטות במסמך זה.

המידע האישי יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת - החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תיקון מס' 40, התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.