היקב נוסד באיזור המוזל בשנת 1735 על ידי יוהנס הויסגן. תשעה דורות מתנהל היקב על ידי המשפחה. היקב נמצא בבניין משומר מתקופת ה"Art Deco"-. היקב מייצא את היינות לכל העולם וזוכה בהערכה בינלאומית.